København Skiklub ”Instruktør Team”

København skiklub ønsker at styrke vores instruktør profil og give vores medlemmer en bedre og større palette af undervisning og træning. Derfor strukturer vi et KS ”Instruktør Team”. ”Instruktør teamet” skal hjælpe turarrangørerne og instruktørerne med en fælles udviklings platform, som man fælles kan bruge til vejledning og udvikling. Derudover skal Instruktør teamet tiltrække fastholde instruktørerne.

Bestyrelsen og instruktørteamet arbejder derfor målrettet ud fra følgende;

 • At fastholde og motivere instruktører, som er medlem i København Skiklub
 • At instruktørerne efteruddanner sig
 • At tiltrække nye instruktører til klubben
 • At motivere vore medlemmer til at uddanne sig til skiinstruktører

Skiklubbens ambition med ”KS Instruktør Team” er;

At tiltrække og involvere instruktørerne i en fælles klub ånd. Skabe et fællesskab på og uden ski. Fælles instruktør sparring mellem de forskellige skidiscipliner. Afholde relevante og motiverende efteruddannelses kurser for instruktør teamet. Arrange en årlig instruktør fest.

Alle medlemmer skal have mulighed for kompetent dansk undervisning på alle klubbens ture og træning. At give vores medlemmer gennem undervisning og træning større glæde ved skiløbet.

Træne og inspirere vores børn og unge til at dyrke skisport både elitært og som fritidssport.

Hvem er i Instruktørudvalget?

Søren Essendrop. Hoved ansvarlig. ”Alpint, telemark, freestyle”

soren@essendrop.com

TLF. 40936969

Peter Thygesen ”Alpint”

pt@dinnerbooking.com

TLF. 30232266

Jesper Erlandsen. ”Langrend”

jesper@erlandsen.in

Mikkel Melamies. ”Snowboard”

mmelamies@gmail.com

TLF. 41704382

Hvad får jeg ud af at være en del af KS Instruktørteam?

 • Et spændende klubfællesskab
 • Glæden ved at undervise og give sin evner videre til andre klubmedlemmer
 • Udvikling af sit skiløb og undervisnings erfaring
 • Støtte til udviklings kurser
 • Fælles arrangementer
 • Muligheder for selv at præge klubben
 • Årlig instruktør fest
 • Gratis skiture
 • Støtte til egne initiativer som bidrager positivt til KS klub liv

Hvad får jeg ud af at være en del af KS Instruktørteam?

Du kontakter instruktørudvalget eller den ansvarlige turarrangør.

Hvad forventer KS Skiklub af mig som skiinstruktør?

Vi forventer at du;

 • Er medlem i København Skiklub
 • Elsker skiløb
 • Er en dygtig formidler
 • Er pligtopfyldende
 • Tager ansvar
 • Værner om fællesskabet og den gode klubånd
 • Er social og udadvendt
 • Er loyal over for klubben
 • Er proaktiv i forhold til at søge information
 • Sørge for at udvikle sig som underviser/træner

Hvad laver instruktørudvalget?

København Skiklubs instruktørudvalg fungerer som et selvstændigt organ. Udvalget består af 4 instruktører som frivilligt varetager instruktørernes interesser i klubben. Instruktørudvalget gør bl.a. følgende:

 • Opdaterer instruktør-databasen/facebook gruppen
 • Arranger fælles arrangementer
 • Hjælper med nye initiativer
 • Planlægger efteruddannelseskurser
 • Godkender aspiranter til instruktørordningen
 • Koordinerer og samarbejder med turlederne.
 • Har tæt kontakt med bestyrelsen
 • Udvælger skiskoleleder

Hvad er en skiskoleleder?

På alle klubbens ture, bliver der udpeget en skiskoleleder. Det er typisk en erfaren instruktør der får denne opgave. Skiskolelederen har ansvaret for skiskolen på turen. Han sørger bl.a. for, at der bliver afholdt instruktørmøder efter behov. På mødet deltager alle instruktørerne for at planlægge og koordinere undervisningen.

Hvordan bliver jeg skiskoleleder?

Du kontakter instruktørudvalget, og informerer dem om dit ønske.

Hvordan bliver instruktørerne fordelt på turene?

Det er ikke nødvendigvis de instruktører med højeste uddannelsesniveau, eller dem der tilmelder sig først som bliver sat på en tur først.

Hvordan bliver instruktørerne fordelt på turene? Det er ikke nødvendigvis de instruktører med højeste uddannelsesniveau, eller dem der tilmelder sig først som bliver sat på en tur først. Det prioriteres, at de instruktører, der er åbne og fleksible iforhold til turens behov. Derudover prioriteres opdateret instruktører med det senest afsluttede instruktørkursus eller efteruddannelse. Dog kan der i nogle tilfælde afviges fra dette princip, hvis det område der skal undervises i, kræver at instruktørerne har ISIA bevis eller andet, som kræver en høj international instruktøruddannelse Den Danske Skiskole

I forhold til hvilke instruktør der underviser hvilket hold, så er det sådan, at holdene bliver fordelt af skiskolelederen i samråd med turarrangøren.

Hvornår ved jeg med sikkerhed, at jeg er sat på en tur?

Hvis du er på instruktørlisten med dine nuværende kontaktoplysninger, så vil du modtage en mail fra instruktørudvalget i september måned med hvilke ture der bliver udbudt i den kommende sæson. Denne mail skal du svare på inden udgangen af september. (Hvis du ikke mener, at du har fået denne mail, skal du kontakte instruktørudvalget hurtigst muligt) Der bliver udsendt en liste, hvem der er udtaget til hvilke ture på mail senest i uge 43 Der er desværre altid en risiko for, at der ikke bliver solgt nok pladser på enkelte ture. I sådanne tilfælde vil nogle blive taget af. Det er suverænt instruktørudvalget der tager dette valg.

Hvornår ved jeg med sikkerhed, at jeg er sat på en tur?

Ja, du er forsikret af København Skiklub.J

Uniformer

Skiklubbens instruktøruniformer udskiftes som udgangspunkt hvert tredje år. Det tilstræbes at egenbetalingen af uniformen ikke overskrider kr. 2000,- resten vil blive dækket ind af klubbens sponsorer.

Det er ikke et krav, at du skal undervise i uniform.

Hvad er mine vilkår når jeg underviser for KS?

 • Du kommer gratis med
 • Du får liftkort og forplejning
 • Du optjener point/kr. hver gang du underviser
 • Uge / 7 giver ekstra points.
 • Det tilstræbes, at du har max 8 elever på dit hold. Hvis der er stor niveauforskel eller andre udfordringer, og det er kompliceret at få skiskoleholdene til at gå op, er det skiskolelederens ansvar at finde en alternativ inddelingsmodel
 • På turene kan du forvente, at du fungerer som skiinstruktør, og ikke som guide, børnepasser eller andet. Dog lægger klubben vægt på, at du naturligt bakker op omkring de sociale events, turlederen typisk planlægger
 • Du kan tage på anerkendte og godkendte ski-efteruddannelseskursuser
 • Vi tilstræber at man får forplejning dækket. Bor man på hotel eller lign på de dyre turer, kan man ikke forvente mere end ½ pension.
 • På turene tilstræber man at sørge for at instruktørerne for mulighed for masser af skiløb sammen, dog håber vi at instruktørene ikke fuldstændig isolerer sig sammen hele tiden når de ikke underviser, men også viser åbenhed når man har fri.

Pointsystem for instruktører

Gældende kriterier for optjening af point til uddannelse og skikurser:

 1. Instruktøren skal være medlem af København Skiklub
 2. Instruktøren skal være godkendt af instruktørudvalget eller turarrangøren
 3. Instruktøren optjener point i en tre-årig periode. Points kan udbetales, mod fremvisning af kvittering fra indbetaling af DDS-kursus eller lign anerkendte kurser
 4. Optjening sker løbende i perioder på 3 sæsoner. Efter 3 sæsoner bortfalder points løbende, såfrem de ikke bliver benyttet. Kort sagt kan man max sparer op i tre sæsoner.
 5. Instruktøren kan til enhver tid bruge sine point. Dette kræver dog, at vedkommende kontakter instruktørudvalget og laver en aftale omkring, hvilket kursus man gerne vil på. Ved fremvisning af kvittering vil dine point/kr. blive udbetalt af kassereren. Man kan kun få tilskud til de officielle anerkendte kompetence givende kurser. Har man taget alle de officielle kurser, kan man bruge sine point´s til andre relevante skikurser samt til skiklub skitøj.
 6. For undervisning optjenes 50 point pr. time. I uge 7 optjenes 100 point pr. time. Dags turer til Vallåsen eller lign. Giver 150 points pr. time. Får man løn for sin undervisning eller uge træning, optjener man ikke også points.
 7. Hvis man er ny instruktør aspirant kan man få halvt kursus dækket, så frem man består kurset.

Efteruddannelseskursus.

Instruktør Teamet planlægger hvert år et relevant efteruddannelseskursus, hvor der typisk bliver givet et økonomisk tilskud fra klubkassen. Kurserne kan være praktiske kurser på ski eller et spændende teoretisk kursus.

Hvis du vil vide mere omkring vores kursus referenceramme så henviser vi til Instruktør ansvarlig Søren Essendrop.

Efteruddannelseskurset ligger typisk i for-sæsonen – oktober/november måned – så vore instruktører kan være ”kniv skarpe” til sæsonen starter op.

Seneste nyheder

Kommende events